Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o.
ul.Radomska 53
27-200 Starachowice


Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KSR
nr: KRS 0000171619
NIP: 664-19-13-476

Kapitał Spółki: 5.700.000,00zł

tel: (41) 274-70-81 do 83
fax: (41) 274-61-47

Sekretariat
(41) 272-14-22 sekretariat@mzk-starachowice.pl
Biuro Obsługi Klienta
(41) 272-14-20

Księgowość
(41) 272-14-32 ksiegowosc@mzk-starachowice.pl
Kadry
(41) 272-14-43
kadry@mzk-starachowice.pl
Windykacja MZK
(41) 272-14-48 windykacja@mzk-starachowice.pl
Informatyk
(41) 272-14-44
informatyk@mzk-starachowice.pl
Informacja o rozkładzie jazdy
(41) 272-14-30

Wynajem autobusów
(41) 272-14-25
marketing@mzk-starachowice.pl
Fax MZK
(41) 274-61-47

Kasa biletowa        
(41) 272-14-46

-------------------------------